28/3/09


EN OFERTA:
LLIBRES I METODES PER
DIFERENTS INSTRUMENTS.

27/3/09

BATERIES PERKUSS
1 Bombo 22"
1 Tom 12"
1 Tom 13"
1 Caixa 14"
1 Goliat 16"
Suports, pedals
i plats inclosos

24/3/09


EN VENDA COL.LECCIÓ DE LP's Nous i de segona má
a partir de 0.60€