23/3/11

BATERIA "DEEP"
Completa
1Bombo 22"x16" 16 afinadors
1Tom 10"x12" 10 afinadors
1Tom 11"x12" 10 afinadors
1Timbal 16"x16" 12 afinadors
1Caixa fusta 14"x6'5" 12 afinadors
Suports plats inclosos
Crash ORION 16"
Hit Hat ORION 14"